صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تجربی ذوب دو ماده تغییر فاز دهنده غیرقابل امتزاج
نام دانشجو:
مومنی، میثم
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر بهشاد شفیعی، محمد
خلاصه پایان نامه: