صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی مکانیزم و سیستم کنترل ربات پوشیدنی توانبخشی برای انگشتان دست
نام دانشجو:
یکتا، رامین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ظهور، حسن
خلاصه پایان نامه: