صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی عملکرد فیلترهای جاذب دوده غیرکاتالیستی موتور دیزل در شرایط واقعی راهبری
نام دانشجو:
ملک لو، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید - دکتر کاظم‌زاده حنانی، سیامک
خلاصه پایان نامه: