صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مطالعه اثر ارتعاشات منتقل شده از خودرو به سرنشین بر بارهای وارده بر ستون فقرات با تبیین اثر زاویه کمر-لگن، پوزیشن سرنشین، مشخصات صندلی و شیب پشتی به روش مدل سازی المان محدود
نام دانشجو:
امیری، سروش
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارجمند، نوید - دکتر پرنیان‌پور، محمد
خلاصه پایان نامه: