صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل‌سازی و تحلیل مکانیسم لایه نشانی پودر در فرایند تف جوشی انتخابی با لیزر
نام دانشجو:
شکیبا، عبدالرضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موحدی، محمد رضا
خلاصه پایان نامه: