صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تاثیر استفاده از غلاف بر میزان استحکام تثبیت بافت پیوندی در بازسازی رباط صلیبی قدامی به روش تکنیک بلوک استخوانی باشتی
نام دانشجو:
برجعلی، امیر حسین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین - دکتر چیذری، محمود
خلاصه پایان نامه: