صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی عددی تأثیر پارامترهای هندسی و مادی توپک‌های متورم‌شونده چاه‌های نفت در فرایند تورم و فروکش
نام دانشجو:
افتخاری، احمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر ارغوانی هادی، جمال
خلاصه پایان نامه: