صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تاثیرات فرایند لیزرپینینگ با ناحیه های پوشش متفاوت بر روی تنش های پسماند و رشد ترک خستگی
نام دانشجو:
بیکدلو، رسول
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین
خلاصه پایان نامه: