صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تجربی جریان دوفازی گاز - مایع درون لوله مخروطی قائم
نام دانشجو:
عیسی زاده زراکی، حسام
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن
خلاصه پایان نامه: