صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل استاتیکی و دینامیکی میکروژیروسگوپ حلقوی بر اساس نظریه گرادیان کرنش
نام دانشجو:
کریم زاده، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر احمدیان، محمد تقی - دکتر فیروزبخش، کیخسرو
خلاصه پایان نامه: