صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تاثیر تمرینات تکراری صفحاتی دست، حین نگهداری میله منعطف، روی پایداری موضعی بدن و سینرجی های عضلانی شانه
نام دانشجو:
داودی، مهرداد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر پرنیان پور، محمد - دکتر هویت طلب، مریم
خلاصه پایان نامه: