صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل سازی سیستم ترکیبی پمپ حرارتی منبع زمینی با کلکتور خورشیدی و مواد تغییر فاز دهنده
نام دانشجو:
بیگلریان، حسن
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور، مجید - دکتر سعیدی، محمد حسن
خلاصه پایان نامه: