صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی و ساخت دستگاه میکروفلوئیدیکی دو مرحله ای واقع بر تراشه، جهت کنترل و جداسازی سلول های سرطانی
نام دانشجو:
مسعودی، محمد مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر - دکتر خدایگان، سعید
خلاصه پایان نامه: