صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی، ساخت و بررسی تجربی تأثیر استفاده از دستگاه تقویت کننده فشار در مجموعه اسمز معکوس سایز کوچک
نام دانشجو:
بوالحسنی، محمد
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی
اساتید راهنما:
دکتر ارغوانی هادی، جمال
خلاصه پایان نامه: