صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه سازی عددی فرایند تشکیل قطره غیرنیوتنی تحت اثر میدان الکتریکی در یک دستگاه میکروفلوئیدیکی
نام دانشجو:
امیری، نصیر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی - دکتر کاظم زاده حنانی، سیامک
خلاصه پایان نامه: