صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
به کارگیری سیگنال های EMG در تخمین گشتاور مفصل زانو جهت استفاده در کنترل ربات اگزوسکلتون شریف
نام دانشجو:
غیاثی نوقابی، امیر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر وثوقی، غلامرضا
خلاصه پایان نامه: