صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تجربی سیستم ترکیبی سلول فوتوولتاییک - حرارتی و ماژول ترموالکتریک در حضور ماده تغییرفازدهنده
نام دانشجو:
مظلوم، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شفیعی، محمد بهشاد - دکتر مهرداد ،بروشکی
خلاصه پایان نامه: