صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
کنترل حرکت دو میکروربات‌ مغناطیسی
نام دانشجو:
یوسفی، مسعود
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نجات پیش کناری، حسین
خلاصه پایان نامه: