صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل سازی و پیش بینی عمر باقی مانده یاتاقان غلتشی تحت بارگذاری شعاعی با سرعت متغیر با استفاده از آنالیز ارتعاشات و شبکه عصبی
نام دانشجو:
گلناری، فرشید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر بهزاد، مهدی
خلاصه پایان نامه: