صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
ساخت و آنالیز حرارتی بسترهای چگالشی نانوبافت فراآبگریز
نام دانشجو:
بادکوبه هزاوه، صابر
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی - دکتر اصغری، محسن
خلاصه پایان نامه: