صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تاثیر پایداری نانوسیال بر عملکرد حرارتی و رژیم جریان در لوله حرارتی نوسانی
نام دانشجو:
اکبری، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن
خلاصه پایان نامه: