صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تاثیر جریان‌های دریایی بر جزایر مصنوعی در خلیج فارس
نام دانشجو:
محمدپور، مریم
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور تهرانی فرد، مجید
خلاصه پایان نامه: