صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی، شبیه سازی و ساخت سامانه گریز از مرکز ریزسیالاتی جهت جداسازی سلول های سرطانی
نام دانشجو:
نقدلو، امین
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر شاملو، امیر - دکتر نوری بروجردی، علی
خلاصه پایان نامه: