صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل سازی دوجزیی دوفازی جریان و انتقال حرارت نانوسیال‌ها در جابجایی طبیعی به روش شبکه‌ای بولتزمن
نام دانشجو:
حسینی آبادشاپوری، مهدی
سال دفاع:
1397
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سعیدی، محمد حسن
خلاصه پایان نامه: