صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی فرایند چگالش بر روی سطوح نانوساختار فراآب‌گریز به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی
نام دانشجو:
البرزی، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی
خلاصه پایان نامه: