صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تاثیر تغییر حس عمقی ماهیچه مالتیفیدوس و ماهیچه سولئوس بر روی متغیرهای سینماتیکی و پایداری دینامیکی بالاتنه و پارامترهای مرکز فشار در افراد سالم و بیماران کمردردی غیراختصاصی
نام دانشجو:
شکوهیان، محمد رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر پرنیان پور، محمد - دکتر هویت طلب، مریم
خلاصه پایان نامه: