صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
توسعۀ جریان در کانال‌های متخلخل و نیمه‌متخلخل با شرایط مرزی مختلف
نام دانشجو:
بیرانوند، سعید
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر نوری بروجردی، علی
خلاصه پایان نامه: