صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه‌سازی جریان سیال در نانولوله‌ها به روش دینامیک مولکولی غیرتعادلی
نام دانشجو:
خدادادی، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر موسوی، علی - دکتر کاظم‌زاده حنانی، سیامک
خلاصه پایان نامه: