صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مدل سازی و تحلیل NVH موتور چهارسیلندر بنزینی و ارائه راهکاری برای کاهش آن
نام دانشجو:
خورشیدی، محمد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر سعادت فومنی، محمود
خلاصه پایان نامه: