صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
تحلیل و کنترل حرکت تقاطعی و تداخلی دسته های ربات
نام دانشجو:
دانشمند دیزیچه، علی
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر الستی، آریا
خلاصه پایان نامه: