صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی پارامترها و روش های مؤثر کاهش تنش های پسماند در قطعات تولید شده به روش ساخت افزایشی جوش و سیم
نام دانشجو:
تنگستانی، رضا
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فرهی، غلامحسین
خلاصه پایان نامه: