صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بهترین چیدمان خطوط مهار زنجیری (منحنی) از نظر کمترین حساسیت به قطع یک خط مهار در سکوی نیمه‌مغروق
نام دانشجو:
سید عباسیان، محمد رضا
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر تابش‌پور، محمد رضا
خلاصه پایان نامه: