صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
شبیه سازی جریان رقابتی در پیوند بای پس عروق کرونری
نام دانشجو:
عظیمی نژاد، میلاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر فیروزآبادی، بهار
خلاصه پایان نامه: