صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف طبیعی
نام دانشجو:
ابوالحسنی، شهروز
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر رجب زاده، فلاح - دکتر اکبری
خلاصه پایان نامه: