صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی ربات ماشین‌کاری درون حفره شیرهای کنترل نیروگاه بخار در محل نصب
نام دانشجو:
ترابی گودرزی، اشکان
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر دورعلی، محمد
خلاصه پایان نامه: