صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی تجربی و عددی تاثیر شیارهای استاتور روی خنک کاری ژنراتورهای نیروگاهی
نام دانشجو:
عرفانیان نخچی طوسی، مهدی
سال دفاع:
1396
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر نوری بروجردی، علی
خلاصه پایان نامه: