صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
بررسی و مقایسه رفتار آلایندگی و مصرف سوخت خودروهای دیزلی در ارتفاعات مختلف با استفاده از روش اندازه گیری همراه
نام دانشجو:
اشجعی، بهزاد
سال دفاع:
1396
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر حسینی، وحید
خلاصه پایان نامه: