صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
طراحی سیستم ترکیبی تولید انرژی از طریق بازیافت انرژی گرمایی اقیانوس و انرژی خورشیدی (OTEC-STE)(مطالعه موردی: شرایط منطقه دریای عمان به‌ منظور تولید انرژی)
نام دانشجو:
زکی پور، محمد مهدی
سال دفاع:
1397
مقطع:
کارشناسی ارشد
اساتید راهنما:
دکتر عباسپور طهرانی فرد، مجید
خلاصه پایان نامه: