صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
عنوان:
مطالعه و بررسی مانور و پایداری دینامیکی در شناورهای پروازی
نام دانشجو:
فتحی کازرونی، محمد رضا
سال دفاع:
1397
مقطع:
دکترا
اساتید راهنما:
دکتر سیف، محمد سعید
خلاصه پایان نامه: