صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما

فرصت های پسادکتری

دانشجویان پسادکتری در زمینه های مختلف می توانند اقدام به دریافت فرصت های مطالعاتی کرده و در زمینه مورد نظر شروع به فعالیت و پژوهش کنند. اساتید مختلف در زمینه های فعالیت خود اقدام به جذب دانشجویان می کنند که این فرصت خوبی برای دانشجویان پسادکتری است تا به کسب تجربه بپردازند

# استاد زمینه جذب پسادکتری
1 جواد اکبری در کلیه زمینه های مرتبط آمادگی پذیرش پژوهشگر پسادکترا وجود دارد.
2 حسین نجات پیشکناری میکرو/نانورباتیک، کنترل در مقیاس کوچک