صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
Title:
Simulation of Mechanical Force in Skeletal Muscle According to the Intracellular Ca2+ Concentration Level
Year:
2018
Abstract:
Active behavior in skeletal muscle soft tissue is affected by electrical, chemical and mechanical parameters. More realistic model of skeletal muscle demands detailed formulation which is able to involve other parameters in addition to mechanical ones. In this paper a new formulation for considering Ca2+ level (as the most important chemical factor) along with mechanical parameters in force producing process of skeletal muscle is introduced and validated comparing simulated results with some experimental data. Prepared skeletal muscle behavior is able to predict the maximum generated force in muscle according to the concentration of intracellular Ca2+ level and muscle contraction velocity against different level of external force. Moreover with changing the level of Ca2+, model can delivered good estimation of a complete contraction cycle. © 2017 IEEE.