صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
Title:
A planar neuro-musculoskeletal arm model in post-stroke patients
Year:
2018
Abstract:
Mathematical modeling of the neuro-musculoskeletal system in healthy subjects has been pursued extensively. In post-stroke patients, however, such models are very primitive. Besides improving our general understanding of how stroke affects the limb motions, they can be used to evaluate rehabilitation strategies by computer simulations before clinical evaluations. A planar neuro-musculoskeletal arm model for post-stroke patients is developed. The main idea is to use a set of new coefficients, Muscle Significance Factors (MSF), to incorporate the effects of stroke in the muscle control performance. The model uses the optimal control theory to mimic the performance of the CNS and a two-link skeletal model with six muscles for the biomechanical part. The model was developed and evaluated using experimental data from six post-stroke patients with Brunnstrom levels of 4–6. The results show that MSFs are relatively distinct and independent from the arm motion which is used to determine their values. Its variation is in the range of 0–2.58% and decreases in higher Brunnstrom levels. The mean error of the model in predicting the path of motion varies from 0.9% in level 6 to 5.58% in level 4 subjects which can be considered a promising level of accuracy. Using the proposed model and the MSF to customize the model for each individual stroke patient seems a promising approach. It shows a reasonable level of robustness, i.e., independence from the type of motions and correlated with the severity of stroke, and accuracy in predicting the shape of the motion path. © 2018, Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature.