صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
Title:
Comparison of nonlinear filtering techniques for inertial sensors error identification in INS/GPS integration
Year:
2018
Abstract:
Nonlinear filtering techniques are used to fuse the Global Positioning System (GPS) with Inertial Navigation System (INS) to provide a robust and reliable navigation system with a performance superior to that of either INS or GPS alone. Prominent nonlinear estimators in this field are Kalman Filters (KF) and Particle Filters (PF). The main objective of this research is the comparative study of the well-established filtering methods of EKF, UKF, and PF based on EKF and UKF in an INS-GPS integrated navigation system. Different features of INS-GPS integrated navigation methods in the state estimation, bias estimation, and bias/scale factor estimation are investigated using these four filtering algorithms. Both ground-vehicle experimental test and flight simulation test have been utilized to evaluate the filters performance. © 2018 Sharif University of Technology. All rights reserved.