صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
Title:
Vibration characteristics of laminated composite beams with magnetorheological layer using layerwise theory
Year:
2018
Abstract:
Vibration characteristics of laminated composite beams with magnetorheological (MR) layer are investigated using layerwise theory. In most studies, shear strain across the thickness of MR layer has been considered as a constant value, which does not precisely describe the shear strain. In this study, layerwise theory is employed to develop a finite element formulation to investigate MR-laminated beams. Experimental tests under different magnetic fields are carried out to verify the numerical results. Layerwise numerical results are compared with the experimental results and other theories. An empirical expression for complex shear modulus is presented. The effects of MR layer thickness on vibration of MR-laminated beams are examined. © 2018 Taylor & Francis Group, LLC.