صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استادیار
امیر نورانی
زمینه های موردعلاقه
  1. مکانیک جامدات تجربی
  2. پکیج بندی میکروالکترونیکی
  3. بیومکانیک ارتوپدی تجربی
زمینه کاری
    مکانیک جامدات تجربی
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه تورنتو، کانادا
1395
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی اصفهان
1391
کارشناسی
دانشگاه صنعتی اصفهان
1387
شماره اتاق: 211
شماره تلفن: 66165687
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

لیست مقالات چاپ شده

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت