صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
هادی توکلی نیا
زمینه های موردعلاقه
  1. زمینه مورد علاقه شماره 1
  2. زمینه مورد علاقه شماره 2
  3. زمینه مورد علاقه شماره 3
زمینه کاری
    زمینه مورد علاقه شماره 1
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه ام آی تی
1390
کارشناسی ارشد
دانشگاه ام آی تی
1387
کارشناسی
دانشگاه صنعتی شریف
1383

مقالات چاپ شده در سایت

لیست مقالات چاپ شده

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت