صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
اصغر نثیر
زمینه های موردعلاقه
  1. الاستیسیته و مکانیک محیط های پیوسته
  2. مواد مرکب و مواد FG
  3. ارتعاشات، دینامیک و ریاضیات کاربردی
زمینه کاری
    الاستیسیته و مکانیک محیط های پیوسته
صفحه شخصی
دکتری
انستيتوپلي تكنيك ويرجينيا (وی، پی، آی)
1368
کارشناسی ارشد
دانشگاه نبراسکا
1362
کارشناسی
دانشگاه نبراسکا
1360
شماره اتاق: 246
شماره تلفن: 66165543
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

لیست مقالات چاپ شده

Nosier, A., Miri, A. K., (2010), Boundary-layer hygrothermal stresses in laminated, composite, circular, cylindrical shell panels, Archive of Applied Mechanics, 80(4), 413-440.
Nosier, A., Fallah, F., (2009), Nonlinear analysis of functionally graded circular plates under asymmetric transverse loading, International Journal of Non-Linear Mechanics, 44, 928-942.
Nosier, A., Maleki, M., (2008), Free-edge stresses in general composite laminates, International Journal of Mechanical Sciences, 50, 1435-1447.
Nosier, A., Fallah, F., (2008), Reformulation of mindlin-reissner governing equations of functionally graded circular plate, Acta Mechanica, 198(3-4), 209-233.

لیست فعالیت های صنعتی

آزمایشگاه های تحت مدیریت