صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
علی مقداری
زمینه های موردعلاقه
  1. رباتیک اجتماعی - شناختی
  2. سینماتیک و دینامیک ربات های مزدوج
  3. طراحی و مدلسازی سیستم های بیومکانیکی
زمینه کاری
    رباتیک اجتماعی - شناختی
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه نیومکزیکو
1366
کارشناسی ارشد
دانشگاه شمالی ایلی نویز
1362
کارشناسی
دانشگاه میسوری
1361
شماره اتاق: 006-6
شماره تلفن: 66165541
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

لیست مقالات چاپ شده

Zakipour, M., Meghdari, A., Alemi.,M., (2016), RASA: A low-cost upper-torso social robot acting as a sign language teaching assistant lecture notes in computer science: Social Robotics 9979 (0302-9743), 630-639.
Alemi, M., Ghanbarzadeh, A., Meghdari, A., Moghadam, L. J., (2016), Clinical application of a humanoid robot in pediatric cancer interventions, International Journal of Social Robotics,8(5), 743-759.
Hosseini Lavasani, S. M., Nejat Pishkenari, H., Meghdari, A., (2016). Mechanism of 1, 12-Dicarba-closo-dodecaborane Mobility on Gold Substrate as a nanocar wheel. The Journal of Physical Chemistry C 120 (26), 14048-14058.

لیست فعالیت های صنعتی