صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
فرزام فرهمند
زمینه های موردعلاقه
  1. بیومکانیک اسکلتی - عضلانی
  2. جراحی رباتیک
  3. کاشتنی های ارتوپدی
زمینه کاری
    بیومکانیک اسکلتی - عضلانی
صفحه شخصی
دکتری
امپریال کالج
1375
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
1370
کارشناسی
دانشگاه تهران
1368
شماره اتاق: 224
شماره تلفن: 66165532
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
Role and significance of trunk and upper extremity muscles in walker-assisted paraplegic gait: A case study
Year:
2018
Abstract:
Background and Purpose: Understanding the role and significance of trunk and upper extremity muscles in paraplegic gait can help in designing more effective assistive devices for these patients and also provides valuable information fo
Read more
Title:
Personalized design of ankle-foot prosthesis based on computer modeling of amputee locomotion
Year:
2018
Abstract:
This study proposes a computer modeling approach to find the optimal damping coefficients of the viscoelastic ankle-foot prostheses for each specific amputee. A two-dimensional locomotion model was developed for a transtibial amputee a
Read more
Title:
Feasibility of infrared tracking of beating heart motion for robotic assisted beating heart surgery
Year:
2018
Abstract:
Background: Accurate tracking of the heart surface motion is a major requirement for robot assisted beating heart surgery. Method: The feasibility of a stereo infrared tracking system for measuring the free beating heart motion was inv
Read more
Title:
Design and evaluation of vibratory shoe on balance control for elderly subjects: technical note
Year:
2018
Abstract:
Background and Aim: Aging often results in a decline in somatosensory function, and such changes are associated with diminished motor performance. Input noise can enhance sensory and motor function through a mechanism known as stochast
Read more
Title:
Effects of eight different ligament property datasets on biomechanics of a lumbar L4-L5 finite element model
Year:
2018
Abstract:
Ligaments assist trunk muscles in balancing external moments and providing spinal stability. In absence of the personalized material properties for ligaments, finite element (FE) models use dispersed data from the literature. This stud
Read more
Title:
Designing instrumented walker to measure upper-extremity’s efforts: A case study
Year:
2018
Abstract:
The high prevalence of shoulder pain in using walkers in patients who have spinal cord injury (SCI). Also, the limited options available to economically measure grip forces in walkers, which drove the need to create one. This article d
Read more
Title:
Micromechanics of brain white matter tissue: A fiber-reinforced hyperelastic model using embedded element technique
Year:
2018
Abstract:
A transverse-plane hyperelastic micromechanical model of brain white matter tissue was developed using the embedded element technique (EET). The model consisted of a histology-informed probabilistic distribution of axonal fibers embedd
Read more
Title:
A patient specific finite element simulation of intramedullary nailing to predict the displacement of the distal locking hole
Year:
2018
Abstract:
Distal locking is a challenging subtask of intramedullary nailing fracture fixation due to the nail deformation that makes the proximally mounted targeting systems ineffective. A patient specific finite element model was developed, bas
Read more
Title:
The effect of functional bracing on the arthrokinematics of anterior cruciate ligament injured knees during lunge exercise
Year:
2018
Abstract:
Background: Functional knee braces are extensively used for partially and completely torn anterior cruciate ligament (ACL) patients and those who have undergone ACL graft reconstruction, in order to support the healing ACL, improve the
Read more
Title:
Effect of vibration on postural control and gait of elderly subjects: a systematic review
Year:
2018
Abstract:
Background and aim: Gait and balance disorders are common in the elderly populations, and their prevalence increases with age. This systematic review was performed to summarize the current evidence for subthreshold vibration interventi
Read more
Title:
P 043 – Center of pressure progression and ground reaction forces are altered in cerebral palsy crouch gait
Year:
2018
Abstract:
[No abstract available]
Read more
Title:
O 027 - There are common patterns of muscle synergy in cerebral palsy crouch gait
Year:
2018
Abstract:
Background: Muscle synergy is the leading hypothesis on how the central nervous system coordinates limb functions. Cerebral palsy (CP) patients utilize fewer synergies, and are believed to have a simpler neuromuscular control. This stu
Read more
Title:
Robust Nonlinear Neural Network-Based Control of a Haptic Interaction with an Admittance Type Virtual Environment
Year:
2018
Abstract:
For simulating the surgical procedures in a virtual environment, it is necessary to propose a suitable virtual environment model which can reflect the real physical tool-tissue interaction behavior and a proper human user interface app
Read more
Title:
Dynamic Characterization of a Parallel Haptic Device for Application as an Actuator in a Surgery Simulator
Year:
2018
Abstract:
Tactile sense is a key element in developing virtual reality simulators or surgical training systems. In this regard, haptic interfaces, the generator of a sense of touch, play a significant role in producing a realistic haptic feedbac
Read more
Title:
Robust Adaptive Bilateral Control of Teleoperation Systems with Uncertain Parameters and Unmodeled Dynamics
Year:
2018
Abstract:
Kinematic and dynamic parameters of robot manipulators are difficult to measure exactly. Also, time varying unknown dynamical parameters of human arm, during interaction with the master robot and unknown parameters of environment durin
Read more
Title:
A Hybrid Algorithm for Prediction of Varying Heart Rate Motion in Computer-Assisted Beating Heart Surgery
Year:
2018
Abstract:
An essential requirement for performing robotic assisted surgery on a freely beating heart is a prediction algorithm which can estimate the future trajectory of the heart in the varying heart rate (HR) conditions of real surgery with a
Read more
Title:
Coordinated activities of trunk and upper extremity muscles during walker-assisted paraplegic gait: A synergy study
Year:
2018
Abstract:
Individuals with spinal cord injury (SCI) at lower thoracic levels might walk independently with the aid of mechanical orthoses and walker by using their unimpaired trunk and upper extremity muscles (TUEM). The required motor skills an
Read more
Title:
A three-dimensional micromechanical model of brain white matter with histology-informed probabilistic distribution of axonal fibers
Year:
2018
Abstract:
This paper presents a three-dimensional micromechanical model of brain white matter tissue as a transversely isotropic soft composite described by the generalized Ogden hyperelastic model. The embedded element technique, with corrected
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Haghpanah, S.A., Farahmand, F., Zohoor, H. (2017). Modular neuromuscular control of human locomotion by central pattern generator, Journal of Biomechanics, 53: 154–162.
Abedinnasab, M.H., Farahmand, F., Gallardo-Alvarado, J. (2017). The wide-open three-legged parallel robot for long-bone fracture reduction, Journal of Mechanisms and Robotics, 9 (1): 015001.
Jalali, M, Farahmand, F., Rezaeian, T., Ramsey, D.K., Mousavi, M.E. (2016). Electromyographic analysis of anterior cruciate deficient knees with and without functional bracing during lunge exercise, Prosthetics & Orthotics International, 40(2): 270-6.
Khadem, S.M., Behzadipour, S., Mirbagheri, A., Farahmand, F. (2016). A modular force controlled robotic instrument for minimally invasive surgery- Efficacy for being used in autonomous grasping against a variable pull force, International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 12(4): 620-633.

لیست فعالیت های صنعتی