صفحه نخست اخبار ارتباط با صنعت
پژوهش
اشخاص
رویدادها
تعاملات بین المللی
آزمایشگاه ها
تماس با ما
استاد
احمد عاصم پور
زمینه های موردعلاقه
  1. شکل دهی فلزات
  2. پلاستیسیته کاربردی
  3. طراحی قالب و طراحی به کمک کامپیوتر
زمینه کاری
    شکل دهی فلزات
صفحه شخصی
دکتری
دانشگاه ایالتی اکلاهما
1368
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1364
کارشناسی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1358
شماره اتاق: 002-6
شماره تلفن: 66165529
شماره فکس: 66000021

مقالات چاپ شده در سایت

Title:
Experimental investigation of mechanical properties, formability and forming limit diagrams for tailor-welded blanks produced by friction stir welding
Year:
2018
Abstract:
In this study, the mechanical properties, formability and forming limit diagrams (FLDs) of the tailor-welded blanks (TWBs) produced by friction stir welding (FSW) were analyzed experimentally. At first, the suitable FSW parameters were
Read more
Title:
Analysis of deep drawing process to predict the forming severity considering inverse finite element and extended strain-based forming limit diagram
Year:
2018
Abstract:
An enhanced unfolding inverse finite element method (IFEM) is used together with an extended strain-based forming limit diagram (EFLD) to develop a fast and reliable approach to predict the feasibility of the deep drawing process of a
Read more
Title:
Forming limit diagrams by including the M–K model in finite element simulation considering the effect of bending
Year:
2018
Abstract:
Forming limit diagram is often used as a criterion to predict necking initiation in sheet metal forming processes. In this study, the forming limit diagram was obtained through the inclusion of the Marciniak–Kaczynski model in the Na
Read more

لیست مقالات چاپ شده

Assempour, A., Sishvan, S., Zamani, Z., (2016), Second order stress gradient plasticity with an application to thin foil bending, International Journal of Matrials in Design.
Hajian, M., Assempour, A., (2015), Numerical study on the effects of main BCC rolling texture components on the formability of sheet metals, International Journal of Advanced Manufacturing Technology.
Aboutorabi, A., Assempour. A., Afrasiab, H., (2015), Analytical approach for calculating the sheet output curvature in asymmetrical rolling: In the case of roll axis displacement as a new, International Journal of Mechanical Sciences.
Bostan Shirin, M., Assempour, A., (2014), A new mapping technique to consider intermediate stages in multistep deep drawing, Proceeding of The institution Of Mechanical Engineers Part C- Journal of Mechanical Engineering Science.

لیست فعالیت های صنعتی